Vpis o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov

Vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA). Za vpis v CRA je predpisan obrazec. Objekt akvakulture je vsaka vodna površina v kateri poteka proizvodnja akvakulture.

CRA je računalniška zbirka s podatkih o akvakulturi, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov ribiške politike, ki ga vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vsebuje podatke o imetnikih vodnih pravic, nosilcih dejavnosti, podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku in podatke o staležu ter proizvodnji vodnih organizmov.

Po vpisu v CRA vsak nosilec dejavnosti prejme G-MID identifikacijsko številko objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo "SI" in devetmestne neponovljive številke.

Nosilec dejavnosti je dolžan enkrat letno, do 1. marca tekočega leta,v CRA  sporočiti podatke o staležu vodnih organizmov v svojem objektu in o letni proizvodnji vodnih organizmov. Prav tako je dolžan sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na vse podatke v CRA. Podatke se lahko sporoča v CRA po redni pošti ali v elektronski obliki.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015