Ustrezno organiziranje ribiških tekmovanj v ribolovnih vodah

Ribiška tekmovanja potekajo pod okriljem izvajalcev ribiškega upravljanja v skladu z ribiškogojitvenim načrtom in morajo biti ustrezno organizirana. 

Ribiška tekmovanja potekajo na tekmovalnih trasah ter jih je dovoljeno prirejati le na podlagi pravil, ki jih pripravi Ribiška zveza Slovenija le - ta pa morajo biti usklajena s pravili Svetovne ribiške konfederacije (CIPS). 

Organizator ribiških tekmovanj mora pristojni ribiški inšpekciji poslati časovni načrt tekmovanj 14 dni pred prvo tekmo v nizu tekmovanj.

Podatke o ribiških tekmovanjih se vodi v evidenci o izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu in v letnem poročilu.

Datum zadnje spremembe strani: 30. 12. 2014