Ustrezna izobrazba

Predavatelji, ki izvajajo usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), morajo imeti sedmo raven izobrazbe skladno z visokošolsko zakonodajo, oziroma zaključen študijski program 2. stopnje (2. bolonjsko stopnjo) naslednje smeri:

 • za strokovno področje ukrepov varstva rastlin pred škodljivimi organizmi:
  • agronomija - rastlinska smer
  • za usposabljanje s področja naprav za nanašanje FFS smer strojništva.
 • za strokovno področje vpliva FFS na zdravje ljudi:
  • smer medicine oziroma enovit magisterski študijski program medicine ali
  • smer farmacije ali
  • smer biologije ali
  • smer kemije.
 • za strokovno področje vpliva FFS na okolje:
  • agronomija - rastlinska smer ali
  • biologija – ekologija in biodiverziteta ali
  • varstvo okolja, varstvo narave in varne hrane ali
  • kemija.

Dokazila

Diploma - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

 

Datum zadnje spremembe strani: 05. 01. 2015