Pogoji za društva

Društvo, ki želi pridobiti koncesijo mora imeti najmanj 30 članov oziroma članic. Omogočiti mora nakup ribiških dovolilnic tudi nečlanom.

Društvo ne sme omejevati članstva in svojim novim članom ne sme zaračunavati pristopnine.


Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2014