Ustrezna strokovna usposobljenost

Član uprave zavarovalne delniške družbe je lahko oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov zavarovalnice.

Dokazila

Obrazec CV-AZN k zahtevi za izdajo dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, pozavarovalnice, družbe za vzajemno zavarovanje in pokojninske družbe

Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2014