Nekaznovanost

Član uprave zavarovalnice je lahko oseba, ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja.

Dokazila

Potrdilo o nekaznovanosti

Dokazilo pridobi Agencija za zavarovalni nadzor od kandidata za člana uprave zavarovalne delniške družbe, lahko pa ga pridobi iz kazenske evidence.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 02. 2019