Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 Izvajalec socialno varstvenih storitev mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet postopka za izdajodovoljenja za delo, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana vregister v Republiki Sloveniji;
  • da je fizična oseba v Republiki Sloveniji vpisana v Poslovni register Slovenije;

Dokazila

Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) oziroma drugega ustreznega registra

Datum zadnje spremembe strani: 09. 12. 2015