Mnenje Socialne zbornice Slovenije

Mnenja so pripravljena po vsebinsko zaokroženem postopku, ki ga izvaja v ta namen izbrana skupina strokovnjakov s področja dejavnosti, za katero se oblikuje mnenje.

Socialna zbornica Slovenije izda mnenje v roku najkasneje 30 dni od prejema popolne vloge.

Mnenja so pridobljena po metodi analize, komparacije in sintetiziranja podatkov in vsebine dokumentacije.

Oporne točke pri iskanju informacij so izdelana merila in kriteriji primernosti programa, ki so osredotočeni na:

  • opis programa socialno varstvene dejavnosti/storitve in ustrezno opredeljena izhodišča programa,
  • ustrezno opredeljeno ciljno skupino uporabnikov,
  • organizacijo dela z uporabniki in vlogo uporabnikov pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti; načela dobre prakse- etiko dela z uporabniki,
  • strokovno usposobljenost in kadrovsko ustreznost glede na vsebine programa in ciljno skupino uporabnikov,
  • osnovne prostorske in druge kapacitete prijavitelja, pomembne za opravljanje vsebin prijavljenega programa,
  • načine evalviranja dejavnosti,
  • zgodovino programa in dosedanje učinke dela,
  • povezanost programa z ostalimi oziroma z ustrezno mrežo socialnovarstvenih dejavnosti,
  • usposabljanje in izobraževanje izvajalcev ter supervizijo,
  • vodenje dokumentacije in varstvoosebnih podatkov.

Za izdajo mnenja je potrebno Socialni zbornici predložiti dokumentacijo in podatke v pisni obliki in na priloženi zgoščenki.

Dokazila

Pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije

Datum zadnje spremembe strani: 09. 12. 2015