Ni prepovedi opravljanja storitve

Kandidat za izvajanje socialno varstvenih storitev ne sme imeti prepovedi opravljanja dejavnosti oziroma poklica, kar pomeni, da:

  • nosilcu dejavnosti oziroma vodji storitve ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica,
  • pravni osebi s pravnomočno odločbo sodišča ni prepovedano opravljanje dejavnosti

Dokazila

Potrdilo o nekaznovanosti

Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2015