Izdelan podroben program dela izvajanja storitve

Kandidat za pridobitev koncesije za opravljanje storitev v okviru javne službe socialno varstvenih storitev mora imeti izdelan podroben program dela izvajanja storitve.

Dokazila

Program dela izvajanja socialno varstvene storitve

Datum zadnje spremembe strani: 13. 01. 2015