Ustrezna strokovna usposobljenost

Posameznik mora imeti uspešno opravljeno osnovno in nadaljnje usposabljanje.

Vsebina osnovnega usposabljanja obsega znanja o:

  • poznavanju semena kmetijskih in drugih rastlin, zlasti plevelov in drugih primesi;
  • postopkih in metodah za pripravo delovnih vzorcev;
  • postopkih in metodah za analizo kakovosti semena;
  • praktičnem opravljanju analiz kakovosti semena;
  • predpisih s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • vodenju in organiziranosti laboratorija;
  • zagotavljanju sistema kakovosti v laboratoriju.

Nadaljnje usposabljanje za glavnega analitika semena obsega:

  • obnovitev teoretičnih in praktičnih znanj iz osnovnega usposabljanja;
  • novosti s področja trženja semena kmetijskih rastlin, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za glavnega analitika semena.

Posameznik se mora nadaljnjih usposabljanj udeleževati vsaj na vsaki dve leti.

Glavni analitik izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti tudi, če deluje v okviru laboratorija, ki pridobi akreditacijo Mednarodne zveze za testiranje semena v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij.

Dokazila

Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja, in ne sme biti starejše od dveh let.

Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015