Dostopnost biocidnega proizvoda

Vlagatelj je dolžan pripraviti dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti za biocidni proizvod skladno s Prilogo III Uredbe 528/2012/EU.

Pogoji, ki morajo biti pri tem izpolnjeni, so:

  • aktivne snovi za zadevno vrsto proizvoda so odobrene;
  • biocidni proizvod je dovolj učinkovit;
  • biocidni proizvod nima nespremenljivih učinkov na ciljne organizme;
  • biocidni proizvod nima negativnih zapoznelih učinkov na zdravje ljudi in živali;
  • biocidni proizvod nima nesprejemljivih učinkov na okolje;
  • mogoče je določiti njegovo kemijsko identiteto, količino in tehnično ekvivalenco aktivnih snovi;
  • fizikalne in kemijske lastnosti biocidnega proizvoda so določene in sprejemljive za primerno uporabo in prevoz proizvoda.

Dokazila

Dosje v IUCLID obliki za biocidni proizvod ali izjava o dostopnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 01. 2019