Učinkovitost biocidnega proizvoda

Proizvod mora imeti ustrezne lastnosti, ki temeljijo na opravljenih preskusih učinkovitosti za vse organizme, za katere se bo biocidni proizvod uporabljal.

Preskušanje učinkovitosti biocidnih proizvodov lahko opravlja laboratorij, ki ima validirane metode.

Dokazila

Podatki o učinkovitosti

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2015