Pogoji za poenostavljen postopek

Dovoljenje po poenostavljenem postopku se lahko izda za biocidne proizvode, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu so na seznamu iz Priloge I Uredbe 528/2012/EU in izpolnjujejo vse omejitve, navedene v tej prilogi;
  • biocidni proizvod ne vsebuje nobene skrb vzbujajoče snovi;
  • biocidni proizvod ne vsebuje nobenih nanomaterialov;
  • biocidni proizvod je dovolj učinkovit;
  • za ravnanje z biocidnim proizvodov in njegovo uporabo ni potrebna osebna zaščitna oprema.
Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2019