Registracija v drugih državah

Če je biocidni proizvod že na trgu v kateri od drugih držav članic Evropske Unije ali tretjih držav, je treba vlogi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji v drugih državah.

Dokazila

  • Kopija dovoljenja ali
  • drugo dokazilo pristojnega organa države, kjer je bil biocidni proizvod prvič dan na trg,
  • ali etiketa z registrsko številko, s katere je razvidno, da je biocidni proizvod dovoljen v drugi državi.
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016