Objava splošnih pogojev in cen

Vsi izvajalci poštnih storitev morajo imeti objavljene splošne pogoje izvajanja poštnih storitev in cene le-teh storitev.

Splošni pogoji in cene morajo biti objavljeni na spletnih straneh in v poslovnih prostorih izvajalca zamenljivih poštnih storitev ter morajo zajemati vsaj naslednje vsebine:

  • vrsta univerzalne storitve,
  • pogoji za sprejem oziroma prenos pošiljk,
  • roki za dostavo poštnih pošiljk,
  • cene storitev in način plačila,
  • reklamacije,
  • odgovornost za nastalo škodo.

Poštna storitev mora biti plačana po veljavnem ceniku, katerega izvleček mora biti na voljo uporabnikom poštnih storitev na vidnem in dosegljivem mestu prostora izvajalca poštnih storitev. V celoten cenik poštnih storitev mora biti omogočen vpogled na zahtevo uporabnika.

Izvajalci poštnih storitev morajo kot sestavni del splošnih pogojev objaviti postopek reševanja ugovorov uporabnikov poštnih storitev.

Dokazila

Objava splošnih pogojev in cen

Datum zadnje spremembe strani: 07. 03. 2016