Odgovorni uslužbenec

Izvajalci, ki želijo opravljati promet s snovmi iz seznama skupin 1, 2 in 3, morajo imenovati uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi iz seznama, in pristojne organe uradno obvestiti o imenu in podatkih, potrebnih za stike z navedenim uslužbencem, in jih uradno takoj obvestiti o vseh poznejših spremembah teh podatkov.

Uslužbenec zagotavlja, da izvajalec opravlja promet s snovmi iz seznama v skladu z opisanimi pogoji. Uslužbenec ima pooblastilo, da zastopa izvajalca in sprejema potrebne odločitve za izvajanje predpisanih nalog.

Dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 18. 01. 2019