Izvedba ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov

Pri izvajanju posamezne strateške dejavnosti je potrebno spremljati količine posamezne vrste strateškega blaga, ki vstopa oziroma izstopa iz posamezne strateške dejavnosti z namenom preprečitve odtujitve ali izgube strateškega blaga. V ta namen je potrebno voditi posebno evidenco, katere obliko in pogostost vpisovanja se prilagodi glede na vrsto in količino strateškega blaga oziroma strateške dejavnosti.

Objekti in prostori, v katerih se izvaja strateška dejavnost, morajo biti varovani na način, ki zagotavlja, da ne bo prišlo do odtujitve ali izgube strateškega blaga. To lahko vključuje, npr. varnostno službo, alarmne naprave ipd.

Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2015