Zagotavljanje samostojnosti in sredstev za delo odgovorni osebi za sproščanje zdravil

Izvajalec dejavnosti proizvodnje zdravil mora odgovorni osebi za sproščanje posameznih serij zdravil omogočiti samostojno opravljanje njenih nalog in ji za opravljanje nalog zagotoviti vsa potrebna sredstva.

Dokazila

Pisna izjavo predlagatelja, da bo odgovorni osebi za sproščanje posameznih serij zdravil omogočal samostojno opravljanje dolžnosti in da ima za to vsa potrebna sredstva

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2015