Upoštevanje smernic dobre proizvodne prakse

Izdelovalec zdravila zagotovi, da se postopki izdelave izvajajo v skladu z načeli in smernicami dobre proizvodne prakse. Ta določba velja tudi za zdravila, ki so namenjena za izvoz ali iznos.

Načela in smernice dobre proizvodne prakse obsegajo:

 • Sistem zagotavljanja kakovosti
 • Ustrezno osebje
 • Ustrezni prostori in oprema
 • Ustrezna dokumentacija
 • Ustrezni proizvodni postopki
 • Kontrola kakovosti
 • Ustrezno urejeno pogodbeno delo
 • Pritožbe, odpoklic izdelkov in razkrivanje v nujnih primerih
 • Notranji nadzor
 • Označevanje zdravil za klinično preskušanje
 • Vodenje evidenc o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini -

in so podrobneje opisane v Pravilniku o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse in v publikaciji »The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 – Good Manufacturing Practices, Medicinal Products for Human and Veterinary Use, 1998 Edition, European Commission, Directorate General III – Industry, Pharmaceutical and Cosmetics« z vsemi dopolnitvami.

Dokazila

Potrdilo o dobri proizvodni praksi

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016