Uporaba ustreznih zdravilnih učinkovin

Proizvajalec zdravil preveri skladnost proizvajalcev in dobaviteljev učinkovin z dobro proizvodno prakso za učinkovine oziroma dobro distribucijsko prakso za učinkovine oziroma z obojim z opravljanjem presoj.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016