Svetovalec za strateško blago

Zavezanec za izvajanje strateške dejavnosti mora s pisnim pooblastilom odgovorne osebe določiti svetovalca za strateško blago. Pooblastilo velja eno leto.

Svetovalec za strateško blago mora:

  • poznati strateške dejavnosti in strateško blago zavezanca, za katerega opravlja naloge svetovalca;
  • poznati področno zakonodajo in zavezanca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti skladno z določili zakonodaje;
  • svetovati zavezancu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi tega zakona in drugih zakonov.

Zavezanec je dolžan svetovalcu za strateško blago zagotoviti redno izpopolnjevanje, neodvisno opravljanje nalog, dostop do vseh potrebnih podatkov, potrebna materialna in finančna sredstva ter druge pogoje za delo.

Dokazila

Pisno pooblastilo zavezanca, iz katerega je razvidno, da je določil svetovalca za strateško blago

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015