Nekaznovanost

Zavezanec in odgovorne osebe zavezancev ne smejo biti pravnomočno obsojene za kazniva dejanja, ki se nanašajo na:

  • razvoj, izpopolnjevanje, proizvodnjo, promet, menjavo, pridobivanje, ustvarjanje in kopičenje zalog, skladiščenje, širjenje in uporabo sredstev za množično uničenje;
  • vključevanje v kakršne koli priprave za uporabo sredstev za množično uničenje;
  • spodbujanje, svetovanje, pomoč ali napeljevanje h kakršnikoli dejavnosti v povezavi s prvima dvema alinejama;
  • ponovni izvoz oziroma iznos strateškega blaga, ki ga določi Vlada.

Dokazila

Potrdilo o nekaznovanosti

Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2015