Usposobljenost

Pri odločanju ali podeliti licenco pristojni organi upoštevajo zlasti usposobljenost vlagatelja. Izdaja licence se zavrne, če obstaja utemeljen dvom o ustreznosti in zanesljivosti vlagatelja ali uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi iz seznama.

Pristojni organi lahko odpravijo ali razveljavijo licenco, če upravičeno domnevajo, da imetnik ni več ustrezna oseba za posedovanje licence, ali če pogoji, pod katerimi je bila izdana licenca, niso več izpolnjeni.

Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2015