Ustrezni prostori

Izvajalec mora imeti ustrezne prostore, pri čemer kot poslovni prostor štejejo objekti skupaj z zemljiščem, ki ga ima izvajalec na isti lokaciji v uporabi.

Vlogi za pridobitev licence je potrebno priložiti opis vseh prostorov za skladiščenje, delo, obdelavo, običajne oblike ravnanja s snovmi s seznama in njihovo uporabo.

Dokazila

  • Opis vseh prostorov za skladiščenje, delo, obdelavo, običajne oblike ravnanja s snovmi s seznama in njihovo uporabo
Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2015