Zaščita poslovnih prostorov

Izvajalec mora sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito poslovnih prostorov proti nedovoljeni odstranitvi snovi s seznama, uvrščenih v skupino 1.

Vlogi za pridobitev licence je potrebno priložiti podatke, ki kažejo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi proti nedovoljeni odstranitvi snovi s seznama iz vseh prostorov za skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo in obdelavo snovi s seznama.

Dokazila

  • Podatki, ki kažejo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi proti nedovoljeni odstranitvi snovi s seznama iz vseh prostorov za skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo in obdelavo snovi s seznama
Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015