Označevanje snovi

Izvajalci morajo zagotoviti, da so nalepke pritrjene na vsako embalažo, ki vsebuje snovi s seznama, in da označujejo njegovo ime, kot je navedeno v seznamu, ali, v primeru  zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, kot je navedeno v seznamu. Izvajalci lahko dodatno pritrdijo svoje običajne nalepke.

Dokazila

  • Označene snovi
Datum zadnje spremembe strani: 23. 09. 2019