Izkaz zakonitih namenov

Ko so snovi s seznama vnesene na carinsko območje Unije zaradi raztovarjanja ali pretovarjanja, za začasno hrambo, za njihovo skladiščenje v prosti coni kontrolne vrste 1 ali v prostem skladišču ali za njihovo predložitev v zunanji tranzitni postopek Unije, mora izvajalec na zahtevo pristojnega organa izkazati zakonite namene.

Če pristojni organi od izvajalca zahtevajo, da izkaže zakonite namene, ta z uporabo vzorca, zagotovi pisno deklaracijo, ki pristojnim organom potrdi, da je pošiljka zapustila državo izvoza v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Izvajalec lahko predloži tudi uvozno dovoljenje ali izjavo kupca.

Dokazila

  • Pisna deklaracija o zakonitih namenih
Datum zadnje spremembe strani: 23. 09. 2019