Ustrezno število strokovnjakov

Poslovni subjekt ima zaposleno ustrezno število strokovnjakov z ustrezno izobrazbo glede na obseg in zahtevnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016