Pozitivno mnenje KME

Poslovni subjekt pridobi pozitivno mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME) za pripravo posamezne skupine zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer ločeno za:

  • zdravila za gensko zdravljenje,
  • zdravila za somatsko celično zdravljenje
  • izdelke tkivnega inženirstva.

Mnenje pridobi na podlagi vloge, ki se izdela na podlagi navodil, ki so objavljena na spletni strani KME, in pošlje KME pisno.

Izdaja mnenja KME poteka na podlagi postopkov, predpisanih v Poslovniku Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015