Vodenje dokumentacije

Odobreno osemenjevalno središče mora voditi naslednjo predpisano dokumentacijo in evidenco o:
 • identifikaciji in številu živali v osemenjevalnem središču in o njihovem morebitnem premikanju;
 • proizvodnji semena;
 • ocenjevanju kvalitete semena v lastnem in pooblaščenem laboratoriju;
 • zalogah semena;
 • izdaji semena, osemenjevalni dokumentaciji in priboru za osemenjevanje plemenic na terenu;
 • porabi reprodukcijskega in potrošnega materiala;
 • zdravstvenih in preventivnih posegih pri plemenjakih;
 • vhlevitvi, preselitvi ali oddaji plemenjaka v zakol;
 • opravljeni dezinfekciji objektov, opreme in vzdrževanju dezinfekcijskih barier;
 • opravljeni dezinsekciji in deratizaciji;
 • veterinarsko-sanitarnem redu;
 • obiskih oseb ali prihodu vozil v osemenjevalno središče.

Dokazila

Vodenje evidenc

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015