Ustrezna pošiljka semena

Pošiljka semena je ena ali več serij živalskega semena, opremljena i z ustreznimi predpisanimi zootehniškimi in veterinarskimi dokumenti.

Doza živalskega semen se v prometu označi s serijo semena. Pred skladiščenjem oziroma distribucijo semena mora biti embalaža semena jasno in trajno označena, da omogoča brez težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijsko številko plemenjaka dajalca ter številko odobritve osemenjevalnega središča.

Označba za sveže seme mora vsebovati tudi rok uporabe semena.

Osemenjevalno središče mora k posamezni pošiljki semena poleg predpisane zootehniške in veterinarske dokumentacije priložiti tudi veterinarsko potrdilo o opravljenih letnih rutinskih preiskavah plemenjakov in potrdilo o oploditveni sposobnosti semena, ki ju izda veterinar osemenjevalnega središča.

Dokazila

Ustrezna oznaka pošiljke

Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015