Pogoji oglaševanja zdravil

Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom.

Vsi elementi oglaševanja morajo biti skladni s povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Oglaševanje zdravil mora spodbujati smotrno uporabo zdravil,  pri čemer mora biti zdravilo predstavljeno objektivno in brez pretiravanja o njegovih lastnostih, prav tako ne sme biti zavajajoče.

Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom morajo imeti organizirano službo, ki skrbi za pripravo informacij o zdravilih, ki jih dajejo v promet.

Podrobni pogoji oglaševanja zdravil so določeni v Pravilniku o oglaševanju zdravil.

 

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2015