Vodenje dokumentacije o posredovanju zdravil / učinkovin

Poslovni subjekt mora voditi ustrezno dokumentacijo o posredovanju zdravil in učinkovin.

Dokumentacijo mora za potrebe inšpekcijskega nadzora s strani pristojnega organa hraniti najmanj pet let.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016