Vzdrževanje sistema kakovosti

Poslovni subjekt mora vzdrževati sistem kakovosti z jasno razdeljenimi odgovornostmi in opisanimi postopki ter opisanim načinom upravljanja s tveganji, ki se nanaša na njihove aktivnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016