Preverjanje dovoljenj za promet

Poslovni subjekt mora zagotoviti, da imajo zdravila, na katera se nanaša posredništvo, dovoljenje za promet z zdravilom ali začasno izredno dovoljenje za promet z zdravilom.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016