Poslovno sodelovanje le z ustreznimi ponudniki zdravil

Poslovni subjekt mora preveriti in zagotoviti svoje poslovanje le s ponudniki zdravil (proizvajalci, uvozniki, veletrgovci), ki:

  • izpolnjujejo zahteve dobre proizvodne ali distribucijske prakse;
  • delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila oziroma učinkovine države, v kateri imajo sedež;
  • imajo dovoljenje za proizvodnjo zdravil oziroma dovoljenje za promet z zdravili na debelo.
Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016