Lekarna

Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in na podlagi koncesije zasebniki.

Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih podružnicah.

Lekarne lahko poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še naslednje dejavnosti:

  • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
  • izdajanje veterinarskih zdravil;
  • izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
  • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.

Podružnica lekarne opravlja lekarniško dejavnost najmanj v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdravili.

Nobena pravna oseba niti posameznik ne smeta v pravnem prometu poslovati pod imenom lekarna, če ne opravljata lekarniške dejavnosti. 

Lekarna mora imeti ustrezne kadre, prostore in opremo glede na obseg dejavnosti, ki jo opravlja, ter primerno zalogo in vrste zdravil.

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2016