Poslovni čas lekarne

Poslovni čas lekarn se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden.

Poslovni čas zasebnih lekarn potrdi pristojni mestni oziroma občinski upravni organ.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015