Pogoji izdaje zdravil

Vsa zdravila, predpisana na zdravniški recept, sesmejo izdati le v lekarni.

Pogoji, ki jih mora upoštevati pooblaščena oseba pri izdaji zdravil, so navedeni v Pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil zauporabo v humani medicini.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015