Vodenje drugih evidenc

Lekarna mora glede na obseg svojega dela voditi dokumentacijo, ki obsega predvsem:

  • evidenco o sledljivosti farmacevtske snovi,
  • evidenco nabave in izdaje prepovedanih drog,
  • evidenco vodenja reklamacij in odpoklicev zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov,
  • evidenco pogojev shranjevanja zdravil,
  • evidenco izdanih zdravil na obnovljiv recept,
  • evidenco čiščenja in vzdrževanja prostorov,
  • evidenco o vzdrževanju opreme,
  • dokumentacijo kalibracij oziroma validacij opreme in delovnih procesov,
  • navodila oziroma postopke za izvajanje strokovnih nalog.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015