Ustrezno shranjevanje in promet

Pred presaditvijo ali zmrzovanjem morajo biti jajčne celice ali zarodki vsaj desetkrat preprani v sterilnem mediju s širokospektralnim antibiotikom. Po zadnjem predpranju morajo biti jajčne celice ali zarodki pregledani z mikroskopom pod najmanj 50-kratno povečavo.

Vsi zarodki, ki so po pregledu ustrezni, morajo biti shranjeni v sterilnih zaprtih slamicah ali posodah za shranjevanje, ki so šifrirane. Zarodki morajo biti v čim krajšem času po pregledu zamrznjeni in shranjeni v prostoru, ki je pod kontrolo vodje skupine.

Zamrznjene jajčne celice in zarodki se morajo najmanj trideset dni hraniti ločeno od ostalih.

Zarodki morajo biti shranjeni pri ustrezni temperaturi v za to namenjenemu prostoru, ki je pod stalno kontrolo vodje skupine.

Promet z zarodki je dovoljen, ko so ti shranjeni v ustrezno zaprtih in vidno označenih posodah, ki so bile predhodno očiščene, razkužene in sterilizirane.

Zamrznjene jajčne celice in zarodki se ne smejo dati v promet dokler ne preteče najmanj trideset dni od dneva, ki so pridobljeni.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 06. 2015