Izdajanje potrdil

Organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov mora ob pridobitvi zarodka izpolniti potrdilo o pridobivanju, ki vsebuje naslednje podatke:

 • neponovljiva številka potrdila;
 • podatki o organizaciji za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov;
 • podatki o odgovorni osebi;
 • podatki o imetniku plemenice dajalke;
 • podatki o plemenjaku dajalcu;
 • podatki o plemenici dajalki;
 • datum osemenitve;
 • številka potrdila o osemenitvi;
 • datum izpiranja – pridobivanja zarodkov;
 • podatki o zarodkih (število zbranih, število primernih, število zamrznjenih, število uporabljenih);
 • postopek z zarodki;
 • zdravstveni status črede in živali.

Organizacija je zadolžena tudi za izpolnitev potrdila o presaditvi zarodkov, ki mora vsebovati naslednje podatke:

 • neponovljivo številko potrdila;
 • kraj in datum presaditve zarodka;
 • podatke o zarodku (svež ali zamrznjen, biološka starost, in vivo, in vitro);
 • podatke o skupini za pridobivanje zarodkov;
 • podatke o izvajalcu presaditve;
 • podatke o imetniku plemenice ali samice prejemnice;
 • podatke o plemenjaku dajalcu;
 • podatke o plemenici dajalki;
 • podatke o plemenici ali samici prejemnici.

Potrdilo o presaditvi zarodka se izpolni v treh izvodih, od katerega prejme enega imetnik plemenice ali samice prejemnice, drugega koncesionar in tretjega organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov.

Dokazila

Potrdilo o pridobivanju zarodka

Potrdilo o presaditvi zarodka

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016