Ustrezna označitev pošiljk izdanih jajčnih celic ali zarodkov

Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov mora vsako pošiljko izdanih jajčnih celic ali zarodkov opremiti z ustreznimi predpisanimi zootehniškimi in veterinarskimi dokumenti. To sta potrdilo o pridobivanju in presaditvi zarodkov.

Veterinarski dokument mora vsebovati naslednje podatke:

  • podatke o organizaciji za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov;
  • podatke o odgovorni osebi;
  • podatke o imetniku zarodkov;
  • podatke o plemenjaku dajalcu;
  • podatke o plemenici dajalki;
  • podatke o imetniku plemenice ali samice prejemnice;
  • datum osemenitve, biološka starost zarodka;
  • datum prenosa zarodka;
  • postopek z zarodkom;
  • zdravstveni status črede in plemenice ali samice prejemnice.

Dokazila

Potrdilo o pridobivanju zarodkov

Potrdilo o presaditvi zarodka

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015