Sporočanje podatkov v Centralni register razmnoževanja domačih živali

Centralni register razmnoževanja (CRR) je ažuren računalniško voden register, iz katerega so razvidni podatki o osemenitvah, pripustih in presaditvah zarodkov in drugi podatki o razmnoževanju domačih živali.

Podatki v CRR se hranijo trajno.

Vse podatke v vezi s prenosom zarodkov je potrebno vpisati v CRR najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu za prenose zarodkov opravljene v preteklem mesecu.

Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov mora vsako pošiljko izdanih jajčnih celic ali zarodkov sporočiti v CRR z naslednjimi podatki:

1. Pri jajčnih celicah:

  • podatke o plemenici dajalki,
  • zaloge ločene po plemenici dajalki,
  • izdane ali porabljene jajčne celice.

2. Pri zarodkih:

  • podatke o plemenici dajalki in plemenjaku dajalcu,
  • zaloge ločeno po plemenici dajalki in plemenjaku dajalcu,
  • izdani ali porabljeni zarodki.
Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015