Vodenje evidence o presaditvi zarodkov

Skupina za ravnanje z zarodki mora najmanj tri leta po presaditvi zarodka hraniti podatke, iz katerih so razvidni:

  • vrsta in pasma, starost in identifikacijski številki staršev zarodka;
  • mesto zbiranja, priprave in hranjenja zarodkov;
  • označba zarodka;
  • ob prodaji ali drugi odtujitvi tudi podatki, kje se bo zarodek uporabil;
  • podatki o metodah, ki so bile uporabljene pri pripravi zarodka pred hranjenjem (mikromanipulacija, in vitro oploditev, in vitro kulture).

V primeru, da je zarodek pridobljen s tehnikami in vitro oploditve, se podatki o identifikaciji nanašajo na skupino darovalk. Iz podatkov morajo biti razvidni tudi datum in mesto zbiranja jajčnikov oziroma jajčnih celic. Prav tako mora biti možna identifikacija izvora živali.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015