Ustrezno shranjevanje zdravil

Zdravila je treba shranjevati v skladu z dovoljenjem za promet z zdravilom in navodili proizvajalca.

V primeru odstopanja od predpisanih pogojev shranjevanja je treba v skladu z napisanimi postopki oceniti vpliv neustreznih pogojev shranjevanja na kakovost zdravila in ustrezno ukrepati.

Nepooblaščenim osebam mora biti onemogočen dostop do zalog zdravil.
Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015