Napotitev pacienta v primeru zahtevnejših zdravstvenih težav

V primeru zahtevnejših zdravstvenih težav pacienta svetovalec za zdravila v specializirani prodajalni z zdravili pacienta obvezno napoti k zdravniku ali magistru farmacije v lekarni.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 02. 2015