Določitev odgovorne osebe za kozmetični izdelek

Na trg se lahko dajo samo kozmetični izdelki, za katere je v Skupnosti določena odgovorna pravna ali fizična oseba. Odgovorna oseba za kozmetični izdelek, ki je proizveden v Evropski uniji, je proizvajalec s sedežem v Skupnosti.

Proizvajalec mora:

  • zagotoviti, da je kozmetični izdelek varen za zdravje ljudi;
  • proizvajati kozmetične izdelke v skladu z dobro proizvodno prakso;
  • imeti izdelano oceno varnosti in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka;
  • hraniti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku (10 let);
  • opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo;
  • opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka, ki vsebuje snovi v obliki nanomateriala na Evropsko komisijo;
  • označiti kozmetični izdelek v skladu z veljavno zakonodajo;
  • poročati o resnem neželenem učinku kozmetičnega izdelka.
Datum zadnje spremembe strani: 18. 01. 2019