Vzorčenje in analiza

Vzorčenje in analiza se izvajata z namenom preizkušanja sestave kozmetičnih proizvodov in se izvajata na zanesljiv in ponovljiv način. Kozmetični proizvodi se vzorčijo z odvzemom originalnih pakiranj, ki se pošljejo v laboratorij brez predhodnega odpiranja.

Vsak osnovni vzorec, ki se odvzame, mora biti označen z naslednjimi podatki:

  • datum, kraj in čas vzorčenja;
  • ime inšpektorja, ki vzorči;
  • ime oziroma enota inšpektorata, ki vzorči;
  • ime odgovorne osebe, navzoče pri vzorčenju;
  • podatki o vzorcu.

Pri vsakem odvzemu vzorcev se sestavi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati tudi navedbo preskusov, ki jih je treba izvesti v laboratoriju.

Dokazila

Zapisnik o izvedbi preskusov

Datum zadnje spremembe strani: 16. 01. 2019